VACATURES

SECRETARIS

De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de vereniging. De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op de goede plaats terecht komt. De secretaris is een “spin in het web” van de vereniging en is één van de kritische succesfactoren voor het functioneren van het bestuur en de vereniging als geheel.

 • Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent (gezamenlijk met Penningmeester/Voorzitter bevoegd) alle uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 • Voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergaderingen (agenda en stukken);
 • Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 • Notulen van de maandelijkse bestuursvergaderingen en actiepunten;
 • Opvolgen van de secretariële actiepunten die ontstaan zijn uit de bestuursvergadering;
 • Archiveren van vergaderstukken van de bestuursvergaderingen;
 • Archiveren van notulen van de commissievergaderingen en verspreiden;
 • Behandelen van inkomende en uitgaande correspondentie zowel per post als per email
 • Archiveren en verspreiden van correspondentie;
 • Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 • Onderhouden van de externe vermeldingen en inschrijvingen als bijv. leden, KvK.
 • Contact met RN, gezamenlijk met Penningmeester en Voorzitter;
 • Het indien nodig besprekingen voeren met ambtenaren van de Deelgemeente Hoek van Holland;

Portefeuille: Public relations

COMMISSIES

Zit rugby in je dna en wil je een bijdrage leveren aan de rugby technische groei van onze club stuur dan een mail naar secretaris@rugbyclubhoekvanholland.nl

Meer info volgt.

Meer info volgt.

Meer info volgt.

Voor meer info neem contact op met secretaris@rugbyclubhoekvanholland.nl

VRIJWILLIGERS

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, wil je wat doen voor je club? laat het even weten via secretaris@rugbyclubhoekvanholland.nl

Scroll naar boven